O nás

Historie produktů Dentapreg a Fibrafill začala překvapivě v mateřské školce. Bylo to v dobách komunismu, a dva kamarádi si společně hráli na pískovišti. Jeden z nich byl Josef Jančář a druhým byl Zbyněk Šedivý. Uběhlo mnoho let, přišla sametová revoluce a pád komunismu tito dva kamarádi konečně poznali, co je to svoboda, která jim umožní žít své sny.

Zbyněk Šedivý se coby inženýr podílel na přechodu českého leteckého průmyslu k západnímu tržnímu systému, zatímco Josef Jančář začal jako fyzikální chemik studovat postdoktorské studium na univerzitě v Connecticutu, kde byla hlavním předmětem jeho bádání materiálová věda v medicíně.

Po mnoha letech se tito dva přátelé opět potkali. Už se nebavili o písku, ale o svých oborech. A v roce 1995 založili firmu ADM (Advanced Dental Materials), aby společně hledali cesty, jak adaptovat pevné a spolehlivé letecké materiály, a stali se průkopníky jejich využití ve stomatologii. Výzkum trval řadu let, než byly materiály dovedeny k dokonalosti, avšak v roce 2004 byli oba konečně spokojeni s výsledky. Viděli, že mají prvotřídní produkt, který zubním lékařům přinese nové příležitosti efektivněji ošetřovat pacienty.

I dnes se firma zaměřuje na výzkum a vývoj nových materiálů, které pomáhají zubním lékařům, technikům a pacientům po celém světě.

Patenty:

r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0014967
Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ADM, a.s.

Přihláška vynálezu a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví

EU projekty

Inovace 2:

r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015065
Zavedení výroby rozšířeného portfolia unikátních biomimetických kompozitních materiálů a jejich distribuce prostřednictvím nového distribučního kanálu a odpovídající inovace procesů a organizace
Projekt je zaměřen na zavedení výroby 2 unikátních biomimetických kompozitních materiálů a na související procesní, organizační a marketingovou inovaci.

EU projekty

Aplikace 1:

r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004714

Zavedení poloprovozu pro výrobu nového biomimetického materiálu s možností 3D tisku

Předmětem projektu je poloprovoz umožňující standardizovaným výrobním postupem vyrábět malé série biomimetických kompozitů nové generace.

EU projekty

Aplikace 2:

r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015454
Rozšíření produktového portfolia Dentapreg, Fibrafill, Reterock a Fibralab a zavedení poloprovozu pro výrobu kompozitů s krátkou výztuží a vyztužených kompozitů pro CAD/CAM
Předmětem projektu je, prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, získání nových poznatků a dovedností umožňujících rutinní výrobu nové generace unikátních biomimetických kompozitních materiálů a několika podpůrných prostředků a přípravků pro jejich aplikaci. Na základě předkládaného projektu rozšíří firma své produktové portfolio a zavede nový poloprovoz.

EU projekty

Proof of concept: 2

r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021476
Transfer znalostí v oblasti optimalizace materiálů pro 3D tisk ve stomatologii.

  • Tento projekt je předkládán s cílem transferu know-how výzkumné organizace v oblasti:

    - 3D tisknutelných materiálů na bázi fotopolymerů využitelných pro stomatologické aplikace
    - jejich fyzikálně-chemických vlastností
    - jejich zpracovatelnosti
    - modifikace hybridních kompozitů pro technologii 3D tisku SLA

EU projekty
VÝPLNÍ FIBRAFILL® VRACÍME ZUBY DO ŽIVOTA

Resilient Restorations

Fibrafill® CUBE je mikrohybridní, rentgenokontrastní, světlem-tuhnoucí kompozitní materiál určený jako náhrada vrstvy dentinu při zhotovování rozsáhlých výplní a dostaveb. Materiál má formu diskrétních bločků, jejichž součástí je integrovaná membránová výztuž z kontinuálních vláken ze speciálního skla.